Vad tycker du om att Nobels fredspris har breddats?

Med anledning av artikeln på sidan 52:Nobels fredspris har på senare år breddats från att belöna nedrustning och konkret fredsarbete till arbete kring jordens klimat, kreditgivning till fattiga, humanitär hjälp och mänskliga rättigheter. Vad anser du om det?
Publicerad

(1) Det är bra att fredspriset har breddats.
(2) Fredspriset borde inriktas mot nedrustning och konkret fredsarbete.

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 6 december.

Förra numrets fråga:
Bör etanol räknas som miljöbränsle?
Ja 28 %
Nej 72 %

Hänvisning till fel artikel

*F&F frågar* på sidan 66 hänvisar till artikeln på sidan 12. Det är dock artikeln på sidan 52 om Nobels fredspris som avses. Texten på webben är korrigerad.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor