I strid med relativitetsteorin

Till min häpnad påstås i denna artikel att man på fullt allvar strävar efter att bygga rymdskepp som kan komma upp i hastigheter överstigande ljusets. Det är anmärkningsvärt att Forskning & Framsteg publicerar ett sådant uppseendeväckande påstående - helt i strid med relativitetsteorin och observerade fakta. ULF SINNERSTAD, Professor emeritus i astronomi, Vagnhärad
Publicerad

Svar:

Artikelns rubrik, satt av tidskriftens redaktion, är något hårdragen. Texten handlar om olika typer av framtida framdrivning, realistiska såväl som spekulativa. Till de senare hör rymdfart där man färdas snabbare än ljuset. Det finns inget i artikeln som säger att man kan färdas snabbare än ljuset eller man att i dag försöker bygga rymdskepp som kan uppnå sådana hastigheter. Däremot nämns forskningen inom Breakthrough Propulsion Physics (BPP), vilket syftar till att undersöka konceptet med att färdas snabbare än ljuset. Detta projekt sponsrades av NASA under åren 1996-2002 på NASA:s Glenn Research Center och på NASA:s Marshall Space Flight Center. En av de forskare som jag intervjuade, professor Michael George, deltog i arbetet genom att med hjälp av atomkraftsmikroskopi studera fenomenet nollpunktsenergi. Forskningen fokuseras alltså på att studera alternativa idéer och drivmedel – inte på att bygga rymdskepp som ska färdas snabbare än ljuset. För den som vill läsa mer om BPP hänvisar jag till en av NASA:s webbsidor: www.grc.nasa.gov/WWW/bpp/.

EVA BERNHARDSDOTTER

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor