Kvicksilverexport kan bli tillåtet

För tio år sedan slutade Sverige att exportera kvicksilver av moraliska skäl. Nu kräver EU fri handel med den giftiga tungmetallen.

Fattiga guldgrävare i Brasilien, Vietnam, Tanzania och flera andra länder häller en skvätt kvicksilver i vaskpannan för att små guldpartiklar ska fastna och bilda amalgam. På så vis hamnar ungefär 1 000 ton av metallen i naturen varje år.

Utsläppen i tredje världen var ett tungt skäl till att Sverige stoppade sin export av kvicksilver redan år 1997. Men nu har den svenska linjen kolliderat med den europeiska gemenskapens krav på fri rörlighet för varor. Det svenska miljödepartementet har försökt uppfylla kraven från EU genom att ändra i en svensk förordning. Förslaget skickades till EU-kommissionen i höstas.

– Ändringen innebär att alla kloralkalifabriker inom EU får rätt att köpa kvicksilver från Sverige fram till den sista december år 2010, säger Jerker Forsell, handläggare på miljödepartementet.

Bäddat för bråk

Han menar att den rätten inte gäller för avfall. Och miljödepartementet anser att kvicksilver är avfall om det kommer från en kloralkalifabrik, en anläggning som tillverkar klorgas och kaustiksoda. För avfall kan Sverige under vissa förutsättningar stänga sina gränser. Därmed skulle det svenska stoppet kunna vara kvar.

Men tolkningarna går isär. Flera bedömare som F&F har talat med klassar metalliskt kvicksilver som en vara. Enligt den tolkningen skulle det alltså bli fritt fram att sälja kvicksilver till kloralkalifabriker inom EU – som i sin tur kan exportera metallen vart som helst.

– Vår uppfattning är att ändringen gör att Sverige öppnar gränsen för handel med metalliskt kvicksilver, säger Susanne Kummel, chef för affärsutveckling på Sakab, ett företag som tar hand om farligt avfall.

Helt klart är att miljödepartementet har bäddat för bråk genom att använda två olika juridiska etiketter – handelsvara respektive avfall – för ett och samma grundämne i ren metallisk form.

Företaget Eka Chemicals har kvar 220 ton kvicksilver från nedlagda kloralkalifabriker. Tolkningen av den nya förordningen är viktig för vad som ska hända med lagret.

– Det där får juristerna reda ut. Men om det visar sig vara tillåtet att sälja vårt lager till något annat land i Europa så är det mycket troligt att vi gör det, säger Göran Andersson, miljösamordnare på Eka Chemicals.

Alternativet är att betala för slutförvar. I dag vet ingen hur mycket det skulle kosta. Sveriges riksdag har beslutat om djupförvar, precis som för radioaktivt avfall. Men om det blir tillåtet att föra ut kvicksilver från Sverige är det troligare att metallen slutförvaras i tyska saltgruvor – om den inte går på export från EU.

3 000 ton har lämnat EU

Den överlägset största mängden kvicksilver i Europa finns i kloralkalifabriker, uppskattningsvis sammanlagt 15 000 ton. I moderna kloralkalifabriker är kvicksilvret ersatt av ett membran. Därför dalar industriländernas sug efter metallen. I dag hamnar en stor del av överskottet på världens metallbörser. Därifrån går en rännil till guldgrävare i tredje världen.

I sommar väntas EU fatta beslut om att förbjuda export av kvicksilver från unionen från och med den 1 juli år 2011. Det är onödigt sent, anser Petra Ekblom, utredare på Kemikalieinspektionen.

– Ju längre tid det dröjer, desto mer kvicksilver hinner komma ut på världsmarknaden, säger hon.

Exporten av kvicksilver från kloralkalifabriker inom EU samordnas sedan år 2001 av det spanska gruvbolaget Minas de Almadén y Arrayanes SA. Företaget har hittills exporterat 3 000 ton kvicksilver som inte längre behövs i europeiska fabriker.

Risk för rea

Ett slutdatum för exporten kan öka försäljningen på kort sikt. Än så länge har metallen ett värde på världsmarknaden. Den som fortfarande har kvar ett lager när exportförbudet träder i kraft kan se fram emot att betala för slutförvar.

– Därför finns det förstås en risk för att företag snabbt vill sälja det kvicksilver man har, säger Tore Claesson, styrelseledamot i Hydro Polymers, som driver Sveriges enda kvarvarande kloralkalifabrik med kvicksilver.

Risken är påtaglig. Inför det svenska exportstoppet år 1997 sålde kloralkalifabriken NCB Forss söder om Örnsköldsvik närmare 20 ton kvicksilver till ett företag i Nederländerna.

I väntan på ett förbud fortsätter alltså exporten från Europa. En del av kvicksilvret hamnar i vaskpannor i tredje världen. Guldgrävarna hettar sedan upp sina amalgamklumpar för att få fram rent guld. Ångorna orsakar nervskador och kan vara dödliga. Kvicksilver påverkar även växter och djur i miljön.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor