Li Bennich-Björkman

Li Bennich-Björkman blir den första kvinnan på världens äldsta professur i statsvetenskap.
Publicerad

Li Bennich-Björkman har forskat om politisk kultur och institutionell förändring. I november utnämndes hon till skytteansk professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Under sin provföreläsning för professuren talade hon på temat ”Inga oskrivna blad: nya demokratier och det förflutnas betydelse” och behandlade utvecklingen av demokrati i Estland, utifrån två nyckelpersoner.

– Jag är intresserad av demokratiseringen i Östeuropa, säger Li Bennich-Björkman, som planerar att skriva en bok om pluralismens betydelse och dess historiska rötter.

– Statsvetenskapen i dag behöver mer av historiska och jämförande perspektiv, säger hon.

Att vara den första kvinnan på denna lärostol är viktigt:

– Det är något som betyder mycket för många kvinnor, säger Li Bennich-Björkman, som planerar att driva frågor om kvinnans ställning i universitetsvärlden.

Hon har tidigare, år 2005, mottagit Sveriges universitetslärarförbunds pris för främjande av akademisk frihet för sin rapport Överlever den akademiska friheten?

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor