När tror du att den första fusionsreaktorn för kommersiell elproduktion tas i drift?

Med anledning av artikeln på sidan 40:När tror du att den första fusionsreaktorn för kommersiell elproduktion tas i drift?
Publicerad

(1) Före år 2030
(2) 2031-2050
(3) 2051-2075
(4) 2076-2100
(5) Efter år 2100
(6) Aldrig

Svara på www.fof.se eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 28 januari.

Förra numrets fråga: Nobels fredspris har på senare år breddats till att avse arbete kring jordens klimat, humanitär hjälp och mänskliga rättigheter. Vad anser du om det?
Det är bra att fredspriset har breddats. 49 %
Fredspriset borde inriktas mot nedrustning och konkret fredsarbete. 51 %

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor