Statistiska centralbyrån 150 år

År 1858 ersattes Tabellkommissionen av Kungliga Statistiska centralbyrån.
Publicerad

Sverige har unikt gamla demografiska uppgifter om befolkningen tack vare tabellverkets siffror från år 1749. I takt med samhällets snabba förändring under början av 1800-talet ansåg dock allt fler att statistikhanteringen behövde en bättre organisation – något som den föråldrade Tabellkommissionen inte kunde erbjuda. Och vid den första internationella statistiska kongressen i Belgien år 1853 var Sverige inte ens representerat.

Frågan om en bättre organisering av statistiken utreddes därför av läkaren Fredrik Theodor Berg, som sedan blev första chef för Statistiska centralbyrån, inrättad 1858.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor