Åsa Wikforss och Kathrin Glüer-Pagin – Första kvinnliga professorerna i teoretisk filosofi

Stockholm universitet kunde inte välja utan utnämnde både Åsa Wikforss och Kathrin Glüer-Pagin till professor.
Publicerad

Svenska kvinnor har kunnat läsa filosofi på universitet i över hundra år, men först nu har Sverige fått kvinnliga professorer i teoretisk filosofi: Åsa Wikforss och Kathrin Glüer-Pagin. Båda är språkfilosofer och forskar om språkets logiska struktur. De har långa internationella karriärer bakom sig.

– Stockholms universitet har en internationellt framstående filosofimiljö, så vi är verkligen glada över utnämningen, säger Åsa Wikforss.

De hamnade båda överst när universitetet utlyste tjänsten, och de sakkunniga tyckte inte att det gick att skilja deras meriter åt. I stället sköt man till pengar och tillsatte båda två.

Åsa Wikforss och Kathrin Glüer-Pagin träffades första gången under tidigt 1990-tal vid Columbia University, USA, när de skrev på sina avhandlingar, och har sedan dess förblivit bästa vänner.

– Internationella kontakter och meriter är jätteviktigt i dag. Inte bara för att man ska få tjänster utan också för att komma i kontakt med den ledande forskningen, säger Åsa Wikforss.

Kathrin Glüer-Pagin håller med och konstaterar att det också internationellt sett är ovanligt med kvinnliga filosofer, även om läget förbättrats de senaste åren.

– Eftersom det har varit så ovanligt med kvinnor har vi haft stor glädje av varandra, säger hon, och båda påpekar att den filosofiska miljön kräver gott självförtroende, eftersom mycket handlar om att argumentera så stringent som möjligt.

Det är två mycket nöjda professorer som jag möter. Båda menar sig ha ett av världens bästa jobb.

– Vi är privilegierade som får ägna så mycket av vår tid till att tänka och skriva, säger Åsa Wikforss, som hoppas att de som professorer ska kunna locka fler kvinnor till ämnet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor