Borgerlig vigsel

För 100 år sedan. Borgerlig vigsel infördes i Sverige år 1908.
Publicerad

Omkring en tredjedel av alla äktenskap ingås numera genom borgerlig vigsel. Borgerlig konfirmation härstammar från den europeiska kontinenten och är nästan lika gammal, men kom i sin nuvarande form till Sverige först för tjugo år sedan och kallas i dag humanistisk konfirmation.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor