Friktionslös virvel

Amerikanska fysiker har lyckats få en ring av natriumgas att rotera helt utan motstånd.
Text Johan Falk
Publicerad

Det blev möjligt eftersom de kylde gasen till ett superflytande så kallat Bose-Einstein-kondensat – vätskors motsvarighet till supraledare.

Överraskande nog fortsatte rotationen även när bara en femtedel av gasen var kondenserad.

– Vi förstår ännu inte hur flödet påverkas när andelen minskar. Vi vet inte heller om resten av gasen roterar eller står stilla, säger William Phillips vid National Institute of Standards and Technology, USA.

Forskningen gör det möjligt att studera hur kondensaten och superfluiditeten hänger samman och gör det på lång sikt även möjligt att tillverka mer exakta så kallade gyroskop för navigation.

Forskningen publiceras i Physical Review Letters.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor