Vänstervridna är olyckligare

Data från mer än 70 länder visar att det finns ett samband mellan politisk orientering och lycka.
Publicerad

– Ju längre vänsterut man befinner sig, desto olyckligare är man, säger Christian Bjørnskov, forskare vid Aarhus School of Business, som har analyserat data från den så kallade World Values Survey.

Man fann inget samband mellan lycka och människors ekonomiska sits, däremot hänger lyckan ihop med hur rättvist man uppfattar att samhället är.

– De till vänster uppfattar oftare samhället som orättvist, och det gör dem bekymrade och därmed olyckliga, även om de själva har det bra, säger Christian Bjørnskov.

Sambandet finns i alla länder som ingått i studien. Och liknade studier i USA har konsekvent visat samma sak i över 30 år. Inte ens att leva i välfärdsstater som Sverige och Danmark hjälper.

– Välfärdsstater påverkar bara lyckan för de riktigt extrema – vänsterextrema blir lite mindre olyckliga och de långt till höger något mindre lyckliga, säger Christian Bjørnskov.

Skillnad i lycka mellan de mycket vänster- och mycket högerorienterade motsvarar en förälskelse, konstaterar Christian Bjørnskov, som är förvånad över att skillnaden är så stor.

Några har redan kommenterat forskningen.

– Ledaren för danska socialistiska partiet sade i en radiointervju att han faktiskt var en lycklig människa. Men han medgav å andra sidan att orättvisor i samhället gör honom missnöjd.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor