Hur är det möjligt?

I denna Fokus-notis står det om ett par tunga stjärnor som rör sig så att de från jorden sett förmörkar varandra regelbundet. Den ena stjärnan är ett svart hål på cirka 17 solmassor, den andra en jätte på omkring 71 solmassor. Nu undrar jag: hur kan ett svart hål, som ju från början är osynligt, förmörkas? Och hur kan det svarta hålet, med en diameter på kanske 30-40 kilometer förmörka en så stor stjärna som det här är fråga om? Det kan ju inte vara mer än en mörk prick mot en stor lysande skiva? JOHANN FRIMMEL
Publicerad

Svar:

Ja, det verkar ju lite motsägelsefullt. Det svarta hålet släpar dock med sig en så kallad ackretionsskiva (också benämnd insamlingsskiva) och förmår därför faktiskt skymma bort en del ljus från sin jättekompanjon. Se teckningen härintill.

Ackretionsskivan gör även att materia sugs ner i det svarta hålet, och skivan skiner därför i röntgenstrålning. När det svarta hålet passerar bakom jätte­stjärnan förmörkas denna röntgensignal. Därför får astronomerna i detta fall extra mycket kunskap om systemet där de två komponenterna förmörkar varandra.

JESPER SOLLERMAN

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor