Pappor klättrar i karriären

Bland både män och kvinnor utan barn är andelen chefer ungefär 18 procent.

Publicerad

Att bli förälder ökar mannens chans att bli chef, medan kvinnans förblir oförändrad. Av fäderna är 36 procent chefer, men bara 17 pro­cent av mödrarna. Detta förhållande var i princip konstant under perioden 1968-2000. Under samma tid ökade andelen kvinnliga chefer totalt sett från 15 till 20 procent, medan andelen manliga chefer låg stilla kring 30 procent.

Magnus Bygren vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, är en av forskarna bakom rapporten, som ges ut av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Han tror att föräldraskap gör att män och kvinnor beter sig mer könsstereotypt, vilket skulle kunna vara en förklaring till karriärskillnaden:

– Männen verkar ta på sig rollen som familjeförsörjare, medan kvinnor är hemma mer, säger han.

– Dessutom är det möjligt att arbetsgivaren behandlar pappor annorlunda än mammor och ger dem mer ansvar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor