Begreppet har funnits ett tag

Publicerad

I denna notis sägs att Anette Årheim introducerade begreppet faktion i sin avhandling. Begreppet har dock funnits ganska länge även i svenskan: Dagens Nyheter nämnde ordet två gånger redan 1998 med denna stavning och en gång med den engelska stavningen faction (källa: Språkbanken vid Göteborgs universitet). I engelskan förekommer det sedan 1967 (Oxford English Dictionary).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor