Litteraturreferens

Publicerad

F&F har fått ett flertal förfrågningar om var man kan läsa mer om det forskningsresultat som omnämns i förra numrets ledare, alltså att populärvetenskap bidrar till inomvetenskaplig informationsspridning. Här är referensen till originalartikeln:

Phillips D.P, Kanter E.J, Bednarczyk B. & Tastad P.L. (1991): ”Importance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scientific community.” New England Journal of Medicine, Oct. 17;325(16):1180-3.

En kommentar finns i N Engl J Med 1992 Mar. 26;326(13):896.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor