Kompositörer kan inspireras av geometri

Matematisk analys av toner ger nya möjligheter att utforska och förstå musik.
Text Johan Falk
Publicerad

En ny metod att koppla samman musik och matematik kan översätta melodier till geometriska former. Den nya modellen är mer generell och omfattande än tidigare metoder och kan användas för att hitta gemensamma mönster hos olika musiktraditioner.

– Mycket 1800-talsmusik, som Schubert, Chopin och Wagner, utnyttjar de geometriska relationer som vi har beskrivit, säger Dmitri Tymoczko som är musikprofessor vid Princeton University i USA och har utvecklat metoden.

En finess med modellen är att den kan bortse från vissa aspekter av musiken – till exempel tonart, oktav och toner som repeteras. När informationen förenklas på detta sätt blir det lättare att upptäcka likheter och särarter hos olika musikstycken. Beroende på vilken information som sorteras bort och hur många stämmor som analyseras, så uppstår olika former och mönster.

– Det som jag tycker är bäst med den här modellen är att den visar vilka musikaliska möjligheter som finns, som ett spann av all möjlig musik. Det är användbart för kompositörer som letar efter nya musikformer, säger Dmitri Tymoczko.

Modellen är utvecklad för västerländsk musik, men är så generell att den troligen går att använda för musik från många andra kulturer. Än så länge tar den bara hänsyn till tonhöjd, inte rytm eller tempo.

Text Johan Falk
Publicerad

Kosmos

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor