Vad vet du om kinesisk forskning?

Publicerad

 1. Den mutation som spontant åstadkommit den muskulösa nötboskap som kallas Belgian Blue har av kinesiska forskare införts gentekniskt i ett annat djur. Vilket?
  1. Gris
  2. Kyckling
  3. Häst
  4. Lax
 2. Kinesiska forskare har på genteknisk väg skapat en ko vars mjölk innehåller viktiga beståndsdelar hos en annan produkt. Vilken?
  1. Mänsklig bröstmjölk
  2. Fiskleverolja
  3. Influensavaccin
  4. Etanol
 3. Ett universitet i Shanghai rangordnar världens universitet. Hur många kinesiska universitet finns bland de hundra bästa på listan?
  1. 0
  2. 2
  3. 4
  4. 8
 4. Lagom till OS-invigningen den 8 augusti kommer kinesiska forskare att tillkännage en nyhet. Vilken?
  1. Att man kartlagt pandans hela arvsmassa
  2. Att man upptäckt verkansmekanismen hos akupunktur
  3. Att man landsatt en människa på Mars
  4. Att man överenskommit med Nobelstiftelsen att finansiera ett nytt Nobelpris (i miljöforskning)

Facit till ”Palindrom på vägmätaren”

Möjliga femsiffriga palindrom som börjar på 15 är 15051, 15151 osv. till 15951. Men eftersom ökningen mellan palindrom nr 2 och nr 3 är större än ökningen mellan nr 1 och nr 2, så måste de tre palindromen vara 15851, 15951 och 16061. Bilens medelhastighet är alltså 15951-15851=100 km/h, och den totala vägsträckan mellan palindrom nr 1 och 3 är 16061-15851=210 km.

Facit till ”Vad vet du om kinesisk forskning?”

Ledtråd till ”Palindrom på vägmätaren”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor