Inga piller i världen

Publicerad

Minst två miljoner svenskar förväntas ta antidepressiv medicin någon gång i livet, en halv miljon gör det redan dagligen. Depressioner, ångest, olika fobier och andra själens åkommor har blivit våra nya folksjukdomar. En revolution talar författaren om, med början på 1990-talet då läkemedelsindustrin kom med nya mediciner, där Prozac blev det mest kända namnet och en symbol för medel som ökar serotoninhalten i hjärnan.

Vad kan pillren göra? Vad gör de inte? Att påverka kemin i hjärnan hjälper dem som av olika skäl har svårt i vårt samhälle i dag – de som kanske har känsligare själar än andra. Men orsakerna till epidemin bör sökas på annat håll – i de sociala villkoren och den politik som skapar ett samhällsklimat där det inte finns utrymme för alla.

Och det kan inga piller i världen råda bot på.

Tabletter för känsliga själar

Svenaeus, Fredrik
Nya Doxa

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor