Vackra experiment hyllade

Publicerad

Vilka som är de tio vackraste experimenten i vetenskapens historia är självklart ett subjektivt val. George Johnson är en erfaren författare, och han argumenterar väl för försökens elegans och skönhet. Med skönhet menar han sådant som fysiker och matematiker oftast beskriver som vackert: en logisk enkelhet både i tanken och i utförandet.

Det är ingen slump att det är den ensamme mannens verkstad som vi får inblick i: Galileo Galilei, Isaac Newton, Ivan Pavlov och sju andra snillrika genier får stå för de klargörande stegen och insikterna. Så har naturvetenskapens historia alltid berättats. Det är med en viss dos nostalgi som experimenten och omständigheterna kring dem tas upp, den tiden är nog förbi. I dag har naturvetenskapens verkstad blivit en mångmiljonverksamhet – att klyva atomer, söka efter nya planeter eller kartlägga genom kräver många händer.

The ten most beautiful experiments

Johnson, George
The Bodley Head

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor