I graven med pompa och ståt

Publicerad

Under stormaktstiden var begravningarna storstilade – åtminstone om man var adelsman. Förberedelserna kunde ta månader i anspråk. På 1600-talet gällde det att visa upp och bekräfta den dödes ställning i samhället. En del av ståten bestod av praktfullt broderade begravningsfanor.

Cecilia Candréus är textilforskare vid Uppsala universitet och har undersökt dessa fanors roll.

– Fanorna skulle markera den dödes plats i samhällshierarkin, säger hon. Stormaktstiden präglades av hierarkiskt tänkande.

Broderierna var kostsamma och just Erik Dahlberghs fana kostade över 1 800 daler kopparmynt. För den summan kunde man även köpa 150 kor.

Under början av 1700-talet mattades begravningsståten av, och samhällseliten fann nya sätt att manifestera sin status.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor