Parningsexperimentet

Publicerad

Stor kustflickslända (Ischnura elegans) är en vanlig insekt vid mindre vattensamlingar i Sydsverige. För att ta reda på hur många hanar som honor parar med sig under naturliga förhållanden pudrade Erik Svensson hanarnas könsorgan med en rad olika färger i ett fältexperiment i juni 2007 (ovan).

Honor som parar sig hamnar i så kallad tandemposition och bildar ett parningshjul med hanen. Hanen (överst i bilden till höger) griper tag i honans mellankropp med specialiserade griporgan som sitter längst ute på bakkroppen. Om honan är villig att para sig, för hon upp sin bakkropp till hanens könsorgan som sitter på främre delen av hans bakkropp. Honans könsorgan kommer nu att bära spår av färgerna från den eller de hanar som hon parat sig med.

Genom att så småningom fånga in honorna och undersöka spår av färgerna kunde Erik Svenssons forskargrupp studera hur många hanar som olika honor hade parat sig med i naturen. Eftersom honorna sedan fick lägga sina ägg i laboratorium blev det också möjligt att undersöka hur antalet parningar påverkade äggantalet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor