Rik, rikare, lyckligast

Publicerad

Den amerikanska nationalekonomen Betsey Stevenson gästar Institutet för näringslivsforskning och berättar om sambandet mellan pengar och lycka.

Att människor i fattiga länder blir lyckligare av välståndsökning är välkänt inom den ekonomiska forskningen. Resultatet är tämligen okontroversiellt – att få tillgång till rent dricksvatten och utbildning ger ökad livstillfredsställelse. Rika individer i ett land är dessutom oftast lyckligare än de fattiga i samma land. Jämförelser mellan olika länder ger dock inte samma resultat, enligt ekonomiprofessor Richard Easterlin.

– Men Easterlin har fel, säger Betsey Stevenson.

Hon och hennes kolleger har gått igenom material från många av världens länder vad gäller inkomster, lycka och livstillfredsställelse och visar nu att människorna i rika länder generellt är lyckligare än de i fattiga länder. Det är även så, menar hon, att inkomstökningar i rika länder ger större lycka.

– Det finns dock alltid mätproblem, säger Betsey Stevenson. Tanzania och Nigeria har exempelvis lyckligast befolkning utan att grundläggande behov som sjukvård och skolgång är tillgodosedda.

– Vi vet ju heller inte exakt hur sambandet mellan pengar och lycka ser ut, säger hon. Det kan ju vara de institutioner som ger välstånd som genererar lyckan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor