Relativt riskfritt?

Publicerad

Kan det vara rationellt att flytta till ett område där risken att drabbas av cancer är förhöjd med 100 procent? Det beror naturligtvis på hur stor den ursprungliga risken är. Låt säga att den är 1 på 1 000 000, vilket är ett normalt gränsvärde i USA där författarna och miljöforskarna Erik Rifkin och Edward Bouwer är verksamma. En fördubblad risk är då 1 på 500 000 – även det en mycket liten risk som vissa kanske bedömer värd att ta om det finns annat som lockar.

I The illusion of certainty uppmuntras vi att inte överlämna åt andra att avgöra vad som är en acceptabel risk eller nytta för oss själva. Det kan till exempel gälla risken att utsätts för olika miljöfaktorer eller nyttan av att välja eller välja bort en viss medicinsk behandling. Problemet är att risk och nytta ofta uttrycks i relativa termer – som den fördubblade risken i exemplet ovan – vilket är nästan omöjligt att relatera till på individnivå.

På ett pedagogiskt och ofta spännande sätt får läsaren hjälp att i stället använda sig av den absoluta risken som grund för sina val – genom att till exempel översätta sannolikheten till en teatersalong med tusen platser.

The illusion of certainty

Rifkin Erik & Bouwer Edward
Springer

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor