Energisparande på Höga kusten

De tre kommunaltjänstemännen hamnar i räknebryderier.
Publicerad

  1. Hon är Sveriges första Nobelpristagare.
  2. Hon är Sveriges första Nobelpristagare i litteratur.
  3. Hon är Sveriges första kvinnliga Nobelpristagare.
  4. Hon är Sveriges första kvinnliga Nobelpristagare i litteratur.
  5. Hon är Sveriges enda Nobelpristagare i litteratur.
  6. Hon är Sveriges enda kvinnliga Nobelpristagare i litteratur.
  7. Hon är Sveriges senaste Nobelpristagare i litteratur.
  8. Hon är Sveriges senaste kvinnliga Nobelpristagarei litteratur.

Facit till ”Energisparande på Höga kusten”

1. Man måste titta på vad som är kvar efter varje besparing, dvs. 80 procent. Den totala besparingen blir då 1–0,8*0,8*0,8*0,8*0,8 = drygt 67 procent.

2. Besparingen blir 1–0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95*0,95 = drygt 64 procent, alltså något mindre. Med hundra besparingar på vardera 1 procent blir den totala besparingen runt 63,4 procent. Gränsvärdet när man närmar sig oändligt många åtgärder som vardera ger oändligt lite besparing beräknas som 1–1/e, där e är basen för de naturliga logaritmerna 2,718281828…, och är cirka 63,2 procent. Färre stora besparingar ger alltså mer: två åtgärder som vardera ger 50 procent innebär totalt 75 procents besparing, och en ensam åtgärd som ger 100 procent ger – ja, 100 procents besparing.

3. Den maximala andelen som genomfört samtliga tre åtgärder är 60 procent, nämligen om de 60 procent av hushållen som trimmat sina värmepannor också har satt in treglasfönster och tilläggsisolerat.

4. Målet är här att beräkna minsta möjliga andel av hushållen som genomfört alla tre åtgärderna. Om vi först beaktar tilläggsisolering (80 procent) och treglasfönster (70 procent) blir summan 150 procent. Alltså måste åtminstone 50 procent av hushållen ha genomfört båda åtgärderna. Eftersom 60 procent av hushållen trimmat sina värmepannor måste åtminstone 10 procentenheter av dem också ha både tilläggsisolerat och skaffat solfångare.

Facit till ”Vad vet du om Selma Lagerlöf?”

Ledtråd till ”Energisparande på Höga kusten”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor