Lyckligare lever längre

Publicerad

Enligt en genomgång av ett trettiotal studier lever lyckliga männi­skor i genomsnitt sju till tio år längre än andra. Effekten är lika stor som av att inte röka, enligt professor Ruut Veenhoven vid Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna.

En orsak kan vara att lyckliga människor är mindre stressade, något som är positivt för blodtrycket och immunförsvaret.

Sammanställningen visar också ett starkt samband mellan lång livslängd och materiellt välstånd och demokrati.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor