Den förste globetrottern

Publicerad

Den grekiske historikern, geografen och etnografen Herodotos levde på 400-talet f.Kr. Hans Historia var ett slags världsbeskrivning. Han själv reste runt och iakttog, frågade, resonerade. Han begav sig till bergen i Kaukasus, seglade uppför Nilen, tog sig genom främre Asiens öknar – allt i jakt på kunskap om sina medmänniskor.

Den lärde professorn i grekiska, Sture Linnér, tar mig vid handen och leder mig vidare genom den antika världens geografiska föreställningar och världsbild. På ett personligt och sympatiskt sätt lockar han mig nu vidare – till att läsa Herodotos egen Historia, som nyligen har kommit ut i pocket.

Herodotos

Linnér Sture
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor