Tror du att det finns liv runt andra stjärnor än vår sol i Vintergatan?

Publicerad
  1. Nej, vi är ensamma om liv i Vintergatan.
  2. Ja, det finns liv på andra platser i Vintergatan, men bara av lägre slag. Ingenstans finns en så avancerad civilisation som vår.
  3. Ja, det finns liv på andra platser i Vintergatan, och åtminstone någonstans finns en civilisation som är mer avancerad än vår.

Svara här på webben eller sänd ett vykort till F&F frågar, Box 1191, 111 91 Stockholm. Vi behöver ditt svar senast 8 december.

Förra numrets fråga

Vilken av följande två uppfattningar stämmer bäst med din egen ståndpunkt vad gäller den typ av självbespeglande och utlämnande böcker som nyligen utgivits av exempelvis Lars Norén, Maja Lundgren och Unni Drougge?

Mycket bra att sådana böcker ges ut. Bättre än de flesta andra böcker förmedlar de insyn i vad det innebär att vara människa. Dessa böcker har mycket att lära oss alla om livet och om varandets villkor. 45 %

Sådana böcker bör inte ges ut. De är tillrättalagda så att man inte kan lita på de händelseförlopp som beskrivs. De skadar både dem som skrivit dem och de personer som omtalas. 55 %

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor