Kvinnor mår dåligt av hushållsarbete

Till och med när båda arbetar mer än heltid gör kvinnor fyra gånger mer hushållsarbete än män.
Publicerad

Svenska kvinnor liksom kvinnor i övriga europeiska länder gör i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Något som bidrar till att kvinnorna mår sämre än männen. Det visar en doktorsavhandling i sociologi av Katarina Boye vid Stockholms universitet.

– Jag blev förvånad över att det psykiska välbefinnandet är så kopplat till hushållsarbete, säger hon.

Redan innan paret får barn lägger kvinnan ner mer tid på matlagning, inköp, städning och tvätt, och hon tar sedan på sig det extra hushållsarbete som följer med barn.

– Män förändrar verkligen inte sin arbetsinsats när de får barn, säger Katarina Boye. Det är bara män som har tagit ut mer än en månads föräldraledighet som gör mer hushållsarbete när de blivit föräldrar.

Det är inte bara det faktum att kvinnor oftare arbetar deltid eller är hemma med barnen som får kvinnor att göra mer hushållsarbete. I par där bägge arbetar mer än heltid gör kvinnan fyra gånger så mycket hushållsarbete som mannen.

– Jag vet inte varför det är så, säger Katarina Boye. Det kan ha att göra med hur man ser på sig själv. Mannen tycker sig kanske ha gjort sitt efter en arbetsdag, men det gör inte kvinnan. Och mannen är inte medveten om konsekvenserna av sitt synsätt.

Män brukar göra underhållsarbete och reparationer i hemmet men den typen av arbete är inte medräknad här.

– Det gör inte så stor skillnad om man lägger samman det arbetet med hushållsarbetet. Kvinnor gör det rutinarbete som måste göras varje dag. Vem som har ansvar för arbetsuppgifterna är också viktigt för hur man mår, inte bara vem som utför dem.

Hur ska då kvinnors situation förbättras?

– Man måste komma åt processerna inom familjen, och det tror jag att man gör med en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen. Dessutom kan större jämlikhet redan i förskolan på sikt ge resultat.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor