Enklare lösning

Publicerad
Vill föreslå vicevärden en enklare fråga i exempel 4: ”Är du man?”

Facit till ”Varifrån kommer de inflyttade?”

  1. Om mannen kommer från Sannahed kan han inte hävda att både han och makan är från Ljugarn, alltså är han från Ljugarn. Det innebär i sin tur att hans svar är lögnaktigt, varför hans maka måste vara från Sannahed.
  2. Om kvinnan som besvarar frågan är från Ljugarn vore det sant att åtminstone en av de två är från Ljugarn. Då har hon talat sanning, vilket hon som gammal Ljugarnbo inte skulle göra, varför hon alltså kommer från Sannahed. Hennes svar är sålunda sant, och därför måste hennes sambo vara från Ljugarn.
  3. Hustrun är från Sannahed. Om mannen är från Ljugarn så ljuger han nämligen när han säger att hustrun är från samma ort. Och om han flyttat hit från Sannahed talar han sanning när han säger att hustrun kommer från samma ort. Däremot går det inte att från makens svar bestämma dennes tidigare bostadsort, och Staffan behöver alltså fråga mer för att lösa sin uppgift.
  4. Ett av flera sätt att formulera denna fråga effektivt är: – Om jag frågade en person här i huset som kommer från den av de två orterna som du inte har bott i huruvida du kommer från Ljugarn, skulle den personen då svara ja eller nej? Om den ensamstående är före detta Ljugarnbo inser han att en person från Sannahed skulle svara ja på frågan, alltså svarar han i detta fall nej (en lögn) till Staffan. Omvänt, om den ensamstående tidigare har bott i Sannahed inser han att en före detta Ljugarnbo skulle svara ja på frågan, och det är i så fall det svar som han ger Staffan. Ett nej från singelmannen betyder alltså Ljugarn, ett ja Sannahed.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor