Det lönar sig att arbeta mot mobbning

Världens hittills största undersökning om kamratförtryck visar att mobbning går att förebygga.
Publicerad

Brottsförebyggande rådet, Brå, har låtit göra en internationell genomgång av all forskning om mobbning som har gjorts de senaste 25 åren. De flesta av västvärldens länder är med i genomgången. I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade när det bedrivs systematisk verksamhet mot mobbning.

– Det finns ett stort mörkertal vad gäller mobbning, säger Per Alvant, utredare på Brå. Det här visar att det lönar sig att satsa på att förebygga och hantera mobbning.

Bäst effekt har verksamhet för grundskoleelever som är 11 år och äldre. Det handlar om sådant som bättre tillsyn på skolgården under rasterna, disciplinära åtgärder, ledarskap i klassrummet, kamratstöd, personalsamarbete och föräldraträning.

– Det här är ett arbete som måste få ta tid, säger Per Alvant. Det tar ofta upp­emot 18 månader innan arbetet ger effekt.

I Sverige är skolorna enligt lag skyldiga att arbeta mot mobbning, och har något inträffat måste det utredas och hanteras. Däremot är det frivilligt att införa de systematiska antimobbningsprogram som har undersökts i studien. Det vanligaste programmet i svenska skolor är Olweusmodellen, som betonar samarbetet mellan elever, föräldrar och lärare.

Var tionde elev i 9:e klass upplever sig vara ofta mobbad, enligt Brå. Den andelen har varit ganska konstant under åren. Sverige ligger något lägre än andra länder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor