Vad vet du om Finland?

Vad vet du om Finland?
Publicerad

A. När blev Finland självständigt?

1. 1809

X. 1917

2. 1944

B. Sverige förlorade Finland vid freden i Fredrikshamn år 1809. Var ligger denna stad?

1. I södra Finland.

X. På Jylland.

2. I södra Norge.

C. Hur stor andel av befolkningen i Finland är registrerad som svensktalande?

1. 5,5 %

X. 9,5 %

2. 13,5 %

D. Hur stor är Finlands yta jämfört med Sveriges?

1. 90 %

X. 75 %

2. 60 %

E. Vad är Egentliga Finland?

1. Finland enligt de gränser som gällde 1809.

X. Finland enligt de gränser som gällde just före vinterkriget 1939-40.

2. Ett landskap i Finland.

F. Vad heter Finlands myntslag?

1. Penni

X. Mark

2. Euro

Facit till ”Vad vet du om Finland?”

Facit: X11X22

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor