Vissa djurförsök kan ännu inte ersättas

Publicerad

I sin återkoppling till en artikel i F&F 7/08 om djurförsök skriver Ingrid Lindmark vid Stiftelsen Forskning utan djurförsök om alternativ till djurförsök och allmänhetens dåliga kunskap om dessa. Hon hänvisar bland annat till Vetenskapsrådets opinionsundersökning och stiftelsens egen Demoskopundersökning.

Av Ingrid Lindmarks inlägg kan man få uppfattningen att det är okunskap som gör att forskare fortfarande använder försöksdjur. Så är det dock inte. Där det är möjligt använder vi djurfria metoder. De är billigare och oftast enklare, vilket i sig är en stark drivkraft.

I stället för den gamla termen ”alternativa metoder” bör man i dag använda Rex Burch & William Russells definition kallad 3R, som står för refine (förfina), reduce (minska) och replace (ersätta). Det är detta synsätt – och alltså inte enbart strävan att skapa djurfria modeller – som tillämpas när pengar till forskning om djurförsök delas ut av Vetenskapsrådet, Jordbruksverket och industrin.

Om man ska studera effekter på organ- eller organismnivå (hela djuret) måste vi fortfarande använda försöksdjur. Kroppens funktioner och system är för komplexa för att vi i dag ska kunna efterlikna dem i cellodling eller de enklare organmodeller som finns.

Trots forskningen om alternativa och skonsammare metoder vid djurförsök kommer vi att inom överskådlig tid behöva använda försöksdjur inom såväl den biomedicinska forskningen som inom veterinärmedicin, biologisk grundforskning och miljöforskning.

Michael Axelsson
Professor i jämförande integrativ medicin
Göteborgs universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor