Om lättsam vänskap och kreativitet

Somliga läsare kan säkert ogilla att författaren själv framträder som en av huvudpersonerna i denna bok, men hennes ledsagande hand och tolkande läsning av de hyllmeter som under årens lopp skrivits om Bloomsburygruppen bidrar verkligen till en ny och djupare förståelse.
Publicerad

Det har sagts så mycket om Virginia Woolf och de övriga författare, konstnärer, historiker, ekonomer och kritiker som ingick i denna löst sammansatta gemenskap i det tidiga 1900-talets England att Ingela Linds oortodoxa grepp blir mycket fruktbart.

De nästan trettio kapitlen skär historien på olika ledder – personer, ismer, relationer, konstarter, institutioner – vilket underlättar för de läsare som inte är så bekanta med den fascinerande Bloomsburygruppen. Boken är också (sånär som på omslaget) en av de vackrare i 2008 års fackboksutgivning.

Leka med modernismen

Lind, Ingela
Albert Bonniers

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor