Enkelt test räddar bebisars liv

En femminuters undersökning utförd av en barnmorska räddar livet på hjärtsjuka barn.
Publicerad

I moderlivet behöver inte lungorna syre, utan blodet förs förbi dem via ett blod­kärl som kallas ductus arteriosus, Detta kärl ska normalt sluta sig helt några dagar efter födseln, men hos 1–2 per 1000 födda finns förträngningar i lung- eller kroppspulsådern, eller så är kärlen felkopplade. Då kan blodet inte cirkulera när ductus arteriosus sluts, och barnen drabbas av cirkulationskollaps. Upptäcks detta först hemma riskerar de svåra skador på levern, njurarna och hjärnan.

Med en mätare på hand och fot går det att mäta blodets syrgasmättnad, och fånga upp merparten av dessa barn innan familjen går hem. Mellan 2004 och 2007 undersöktes de knappt 40000 spädbarn som föddes i Västra Götaland. Med screening i kombination med vanlig läkarundersökning hittades 92 procent av alla barn med hjärtfel. Det kan jämföras med 72 procent i andra regioner.

– Testet är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt, och man undviker framför allt den sorg som ett litet barns skada eller död åsamkar familjen, säger Ingegerd Östman-Smith. Hon är professor och överläkare i barnkardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och gjorde studien tillsammans med bland andra doktoranden Anne de-Wahl Granelli.

Tidig hemgång är ett skäl till att fler fall av dålig syremättnad missas i dag än för tio år sedan, men inte det enda.

– Förr låg barnen på parad bredvid varandra i starkt ljus. En inte fullt så rosig bebis stack ut. Det gör den inte i dag inne på ett föräldrarum med dämpad belysning, säger Ingegerd Östman-Smith.

Resultaten presenteras i tidskriften British Medical Journal.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor