Rekordsnabba elektroner från svart hål

Radiogalaxen Centaurus A ligger cirka 13 miljoner ljusår bort.
Publicerad

Inuti döljer sig ett supermassivt svart hål med en massa motsvarande 100 miljoner solar. Nu har astronomerna kombinerat mätningar från olika teleskop i samma bild som avslöjar hur aktiv galaxen är.

I synligt ljus framträder ett stoftbälte runt det svarta hålet. Det är förmodligen resultatet av att två olika galaxer har smält samman.

Snabba radiostrålar lämnar galaxen åt var sitt håll. Här lyser inte bara värmestrålning från stoftet, utan även de rundade radioloberna både norr och söder om stoftdisken. Strålningen sänds ut av elektroner som följer de magnetiska fältlinjerna i en svindlande hastighet av 150 000 kilometer i timmen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor