Vad läsarna lär oss

Publicerad

I förra numret berättade vi om en läsarundersökning bland Forskning & Framstegs prenumeranter som just blivit klar. Nu har vi analyserat den ytterligare och dels tittat på yngre läsare, upp till 39 år gamla, dels jämfört mäns och kvinnors svar. Det mest slående i den yngre gruppen är att den till 55 procent består av kvinnor. Sett över samtliga F&F-läsare är kvinnor i minoritet, drygt 40 procent, och så har könsfördelningen legat i flera årtionden. Den höga andelen kvinnor bland yngre läsare är därför oväntad och lite svårförklarlig, men intressant.

I övrigt skiljer sig yngre läsare inte så mycket från genomsnittet, men de har aningen annorlunda artikelpreferenser. De vill ha mer psykologi och mindre filosofi än de äldre; liksom mer om rymden, u-länder och kriminalitet och mindre om klimat och energi. Och gärna fler bildartiklar. Kvinnor vill ha mindre teknikvetenskap och fysik än vad män vill, och i stället mer medicin och psykologi.

Men förutom dessa olikheter finns endast små skillnader både mellan yngre och äldre och mellan kvinnor och män. De läser tidningen ungefär lika länge (drygt två timmar), tycker i lika hög grad att F&F håller en lagom svårighetsnivå, och har likartad inställning till de allra flesta ämnesområden och innehållstyper.

Att vi nådde så extremt hög svarsandel som 82 procent bland de tusen prenumeranter som slumpats fram att ingå i enkäturvalet tolkar vi som tecken på förtroende och engagemang, något som förstärks av att Forskning & Framsteg är en av tämligen få tidskrifter som lyckades öka sin upplaga under 2008.

Vi har också nyligen genomfört gruppintervjuer med både prenumeranter och före detta prenumeranter, och inför vidareutvecklingen av Forskning & Framsteg kommer vi att ta till oss allt det som vi på olika sätt har lärt oss av och om våra läsare.

Publicerad

Kosmos

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor