I Vintergatans svarta hål, Sagittarius A som är den ljusa punkten i den lilla gula rutan, finns flera områden som sänder ut signaler från vattenånga. (Den stora gula ramen visar var i den lilla rutan som mätningarna gjorts.)
Bild: SPITZER SPACE TELESCOPE

Vatten men ingen syrgas kring Vintergatans svarta hål

Publicerad

Stor möda har lagts på att med Odin upptäcka syre och vattenånga längst in i vår galax, Vintergatan, cirka 27000 ljusår bort från oss. Efter att förgäves ha observerat Vintergatans kärna under 77 omloppsbanor år 2004 fick vi ge upp – något syre kunde Odin inte finna därinne.

Men vatten finns där, och det i stora mängder. Bara i den innersta skivan, en disk på 7 ljusår runt Vintergatans mittpunkt, kan det finnas uppemot 1027 ton vatten, vilket motsvarar 200000 gånger jordens massa. Disken roterar med en hastighet av över 100 kilometer i sekunden kring det tunga svarta hål, också kallat Sagittarius A, som finns i Vintergatans mitt. Materia rör sig i spiralformade strömmar in mot det svarta hålet, samtidigt som rester av en gigantisk explosion för 100000 år sedan våldsamt expanderar och plogar in i ett kringliggande bälte med stoft och gas.

Hela denna livliga region, som går under namnet Sagittarius A-komplexet, har numera kartlagts med Odin. Även i flera områden längre ut har vi kunnat mäta vattenhalten genom att undersöka hur mycket av vattnets signaler som absorberas när de far igenom dessa områden på väg mot Odins vaksamma öga.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor