Lågenergilampornas avigsidor borde ha nämnts

Publicerad

Man får tyvärr intrycket att texten är alltför positiv till EU:s linje. Beslutet att politiskt förbjuda en produkt som allmänheten faktiskt vill ha problematiseras inte, vilket är märkligt. Den ökade spridningen av kvicksilver som lågenergilamporna innebär bemöts överslätande med att kolkraftverken som alstrar strömmen släpper ut lika mycket kvicksilver. Men det är ju ointressant om man inte tänker avskaffa kolkraften, och det tyder ju tyvärr inget på i dag.

Energiåtgången för att tillverka alternativ till glödlampor tas heller inte upp. Kvicksilverlampan har funnits i flera år och tillverkas i allt större serier, men kostar fortfarande betydligt mer än en glödlampa. Man får anta att priset i alla fall delvis har att göra med en högre energiåtgång vid tillverkningen. Ytterligare en sak som artikeln inte tar upp är att glödlampor alstrar värme. Att vi inte minst i vår del av Europa måste öka effekten på våra radiatorer när glödlamporna inte längre värmer hemmen sparar inte några kärnkraftverk.

**JAKOB RYNGEN**, Arkitekt

###Svar:

Av texten framgår att lågenergilampor inte ökar omsättningen av kvicksilver i samhället, åtminstone inte om konsumenterna fortsätter att lämna förbrukade lampor till återvinning i minst samma utsträckning som de gör i dag.

Som du skriver är det rimligt att anta att lågenergilampor kräver mer energi att tillverka. Men längre brinntid innebär att varje lågenergilampa ersätter tillverkningen av tio glödlampor, vilket mer än kompenserar för skillnaden.

Vad gäller glödlampor som värmekälla är direktverkande el inte en bra form av uppvärmning från miljösynpunkt. Som värmekällor är glödlampor dessutom ofta olämpligt placerade i rummen och används ju även när vi inte har behov av värmen.

**JOHAN FALK**

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor