Effekten av det oväntade

Text Johan Falk
Publicerad
Vad händer när det oförutsedda har större inverkan än det som du kan förutsäga? Och varför är vi så dåliga på att inse att våra prognoser inte fungerar? Dessa är bokens två centrala frågor. Författaren hävdar att allt större delar av ekonomi och sociala fenomen är oförutsägbara, och att vinnaren-tar-allt-scenarier blir allt vanligare. Följderna blir, enligt Taleb, att vi bör vara djupt skeptiska mot börsmäklare, rekryteringskonsulter och forskare i politik, med flera. Den som vill vara säker bör snarare förlita sig på verksamheter där risker och utdelning är begränsade, som att baka bröd eller frisera hår. Boken är genuint provokativ, inte bara för sitt innehåll, utan även för författarens självgoda och inte sällan förolämpande språk. Och kanske är det nödvändigt att den som ropar att kejsaren inte har några kläder har en arrogant stil. Men om du står ut med att stötas, kan boken ge mycket som är både tänkvärt och användbart.

The black swan

Taleb, Nassim Nicholas
Penguin Books

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor