Homo floresiensis var egen art

Publicerad

De 19 000 år gamla benen som hittades på ön Flores i Indonesien härstammar troligen från en egen människoart, visar två nya studier. Forskare har undersökt fotben och sett att även om Homo floresiensis kunde ta sig fram på två ben, kunde hon inte springa som vi. En annan forskargrupp har studerat hur flod­hästar som isolerats på en ö krympt i storlek över tid och anser att detsamma kunnat ske med en människoart. Studierna presenteras i Nature.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor