Myran som slutade med sex

En myrart i Sydamerika har avskaffat sex och utvecklat ett samhälle av enbart honor.
Publicerad
Utan sex. En arbetsmyra pysslar om stackens svampodling. Både svamp och myra fortplantar sig asexuellt.
Bild: Alex Wild

Anna Himler studerade myror som livnär sig genom att odla svamp när hon upptäckte att arten Mycocepurus smithii saknar hanar. Dna-tester visade att drottningen på egen hand alstrar både sterila arbetare och fullt fertila nya drottningar.

– Drottningens inre könsorgan är tillbakabildat. Det tyder på att arten slutade med sex för länge sedan, säger Anna Himler, evolutionsbiolog vid University of Arizona i USA.

Arten är den första kända bland myror som lever helt asexuellt, enligt en rapport i tidskriften Proceedings of the Royal Society B.

Sexuell fortplantning alstrar genetiska skillnader mellan individer. Det ökar chansen att åtminstone några överlever ett angrepp av parasiter eller någon annan kraftig förändring i miljön. En asexuell art löper större risk att gå under av sådana prövningar.

Mot den bakgrunden är det extra märkligt att den svampart som myrorna odlar också fortplantar sig utan sex. Svampen och myran är beroende av var­andra. Det innebär att deras gemensamma värld är dubbelt utsatt för det asexuella livets risker.

Trots det klarar sig de båda arterna utmärkt. Mycocepurus smithii hör till de mest utbredda av alla myror som odlar svamp. Arten är utbredd i Centralamerika, Karibien samt i Sydamerika ända ner till Argentina.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor