Say after me, please

Är det svårt att få den rätta knycken på uttalet och intonationen när du lär dig ett främmande språk?
Publicerad
Försöker likna. Den röda tonkurvan är elevens inspelning av det kinesiska ordet för mig, wo. Den blå är gjord av den infödde talaren av kinesiska.
Bild: Lunds Universitet

På Lund universitet har ett verktyg utvecklats som kan vara till hjälp, men än så länge bara för kinesiska. Sayafterme används sedan mer än ett år tillbaka på nätkurser i kinesiska. I kinesiska är varje stavelseton betydelseskiljande, och därför är det särskilt viktigt att lära in rätt tonhöjd.

Studenterna kan lyssna på ord och fraser, och härma den infödda talaren för att därefter se hur nära det egna uttalet hamnar. Tonhöjden visas i konturer på skärmen som man sedan försöker närma sig.

Sayafterme ska nu utvecklas för andra språk. Först ut är danska.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor