Borta med vinden

Ungefär 100 miljoner ton materia strömmar varje år ut i rymden från jordens atmosfär.
Publicerad
Läcker från polerna. Syre och väte läcker från jordens atmosfär, men utflödet går så långsamt att atmosfären kommer att räcka i flera miljarder år.
Bild: ESA

Med den så kallade polarvinden av elektriskt laddad syre- och vätgas läcker jordens atmosfär ut i rymden vid jordens båda poler. Frågan om huruvida gasen så småningom vänder åter mot jorden eller går helt förlorad löstes nyligen av Erik Engwall vid Institutet för Rymdfysik i Uppsala. Med de europeiska Clustersatelliterna kunde partiklarna följas en sträcka motsvarande tio gånger jordens diameter.

– De blåser bort för alltid. Men vinden är mycket tunn, så vi behöver inte oroa oss för luftbrist. Åtminstone under solens livstid kommer atmosfären att räcka till, säger Erik Engwall.

Upptäckten kom till av en slump när Clustersatelliternas instrument tycktes ge alldeles för stora mätvärden och dessutom fel riktning för elektriska fält ovanför polerna. Erik Engwalls beräkningar visade dock att detta berodde på att satelliterna hamnade mitt i den elektriskt laddade polarvinden.

– Området så högt upp ovan jorden har varit helt osynligt för våra mätningar förut, men nu har vi fått ett sätt att studera polarvinden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor