Inte så dumt med litet ångest

Depression förkortar livet lika mycket som rökning. Lätt ångest däremot visar sig nu öka ­livslängden.
Publicerad
**Sydlig kontinent**. På en satellitbild av jorden syns Antarktis i mitten.
Bild: NASA/NOAA/SPL

Lätt ångest kan ta sig uttryck i rastlöshet, oro utan att man vet varför, fjärilar i magen. I sin studie utgick forskarna vid Universitetet i Bergen från en stor norsk befolkningsundersökning som omfattar 62 000 personer. De började med att titta på sambandet mellan depression och dödlighet, vilket visade att depression ökar dödligheten lika mycket som rökning.

Eftersom ångest och depression ofta uppträder samtidigt och har liknande orsaker och konsekvenser antog psykologen Arnstein Mykletun och hans grupp att detsamma skulle gälla ångest. Så var det dock inte.

– Dödligheten i depression minskar faktiskt när man också har lätta ångestsymptom, säger Arnstein Mykletun.

Forskarna räknar med att en fjärdedel av befolkningen nästan inte är orolig alls, medan 5–10 procent har så mycket ångest att det plågar dem svårt. Däremellan finns en stor grupp med mycket måttlig ångest som lever längre.

– Man kan tänka sig att det är en evolutionär fördel att ha lite ångest. Den som går runt och är lite bekymrad uppsöker kanske läkare lite oftare, vilket kan uppdaga livshotande sjukdomar tidigare. Även i övrigt gör en sådan person sundare val.

Arnstein Mykletun och hans grupp ska nu undersöka vidare i vilket stadium som människor med milda ångestsymptom söker läkare för cancer jämfört med dem som inte har det.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor