Leva ihop skyddar mot demens

Publicerad

Forskare i Finland undersökte 50-åringars livsstil och hälsotillstånd. Tjugo år senare, när en svensk-finsk forskargrupp följde upp nästan 1 500 av deltagarna, visade det sig att de som hade levt ihop med en partner hade skydd mot demens.

– Hjärnan tränas när man blir störd på ett bra sätt. Bor man ihop måste man stämma av och tänka i andra banor än om man lever ensam, säger Krister Håkansson, forskare vid Växjö universitet och Karolinska Institutet.

Det sämsta som kan hända, med avseende på demensutveckling, är att förlora sin partner – det sjufaldigade risken för Alzheimers sjukdom.

– Att förlora sin partner, speciellt genom dödsfall, är en känslomässigt belastande händelse som på lång sikt verkar kunna hota den egna hälsan. Resultaten tyder på att det är viktigt att komma igen och här kan exempelvis psykoterapi löna sig, både mänskligt och ekonomiskt, säger Krister Håkansson.

Resultaten presenteras i British Medical Journal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor