Två års kraterpromenad

Publicerad
**Victoriakratern**. Strax till vänster om den 800 meter breda och 70 meter djupa kratern går det att se smala spår från roboten (pilen). Fotot är taget från amerikanska Mars Reconnaissance Orbiter, som kretsar kring Mars sedan 2006.
Bild: HiRSE/NASA

Efter att långsamt ha rullat över Mars plana yta, passe­rat flera mindre kratrar på vägen och fastnat i sanddynerna kom roboten Opportunity i september 2006 efter fem veckor fram till resans dittills största utmaning – att klättra nerför de branta kraterväggarna i Victoriakratern utan att tappa balansen. Först såg den sig omkring längs kanten i tre månader, och sedan var det dags. Att långsamt rulla nerför blev för roboten en resa tillbaka i tiden när den passerade bergarterna från Mars geologiska historia lager för lager. I två år rörde sig sedan roboten inne i Victoriakratern.

När Opportunity tog sig upp igen siktade den ett nytt mål – en 22 kilometer stor krater drygt en mil bort. Det är en lång sträcka att gå för den lilla roboten, som sammanlagt har genomkorsat nära 25 kilometer av Marsytan sedan den landade där i januari 2004.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor