Ytspänning i sand

Text Johan Falk
Publicerad
**Som droppar**. Svag ytspänning får fritt fallande sand att efterhand klumpa ihop sig.
Bild: University of Chicago

En fin ström av sand – som i ett timglas – klumpar ihop sig när den faller. Tidigare har man trott att klump­arna uppstår genom seriekrockar när sandkornen har olika hastighet. Men nu står det klart att det faktiskt är ytspänning som är ­orsaken, samma fenomen som formar vattendroppar.

Förklaringen är oväntad, eftersom man inte trott att ytspänning över huvud taget finns mellan så stora partiklar som korn av sand.

För att fastslå orsaken användes två metoder. Dels filmades fritt fallande sand med en höghastighetskamera, dels användes ett atomkraftmikroskop för att mäta kraften mellan två sandkorn. Resultaten visar att ytspänningen i sand är omkring 100 000 gånger svagare än i vätskor.

Text Johan Falk
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor