Gravidas immunsystem både gasar och bromsar

Svensk upptäckt ger hopp om att kunna motverka förtidig födsel och missfall samt ge bättre behandling vid havandeskapsförgiftning.
Publicerad

En graviditet är en utmaning för kvinnans immunsystem, eftersom fostret till hälften är en främmande varelse med faderns genetiska profil. Tidigare har man trott att fostret skyddas från att stötas bort genom att mängden av en speciell typ av immunceller, så kallade regulatoriska T-celler, ökar, något som dämpar immunsystemet.

Med förfinad analysteknik har nu doktoranden Jenny Mjösberg vid Avdelningen för klinisk immunologi, Linköpings universitet, studerat blodprover från 38 gravida och 71 icke-gravida kvinnor. Då såg hon att det hos gravida faktiskt finns fler aktiverade T-celler än man tidigare trott. Dessa släpper ut ämnen som stimulerar immunsystemet, så kallade cytokiner, som tycks vara viktiga för en lyckad graviditet.

Havandeskapsförgiftning, förtidig födsel och framför allt tidiga missfall drabbar ungefär var femte graviditet. Forskarna hoppas att fynden i framtiden ska kunna ge bättre behandling än i dag, exempelvis genom att tillföra speciella cytokiner via vaginalgel.

– En graviditet kan också ses som en lyckad transplantation, och bättre kunskap om hur den regleras spelar även roll för att kunna skapa tolerans mot nya organ, säger Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi i Linköping.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor