Problematisk tystnad om döden

Gamla människor på äldreboenden möter tystnad när de vill tala om livets slut.
Publicerad

– Man kan tala om en kompakt tystnad kring döden, säger Jane Österlind vid Örebro universitet, som har undersökt hur äldre personer ser på sin livssituation på vård- och omsorgsboenden.

Över hälften av de äldre som lämnar det egna hemmet för äldreboenden avlider inom ett år. Många känner ett stort behov att tala om livets slut. Men personalen har svårt att tillmötesgå de gamla.

– De äldre har väldigt konkreta funderingar, säger Jane Österlind. Någon vill veta hur mycket aska det blir vid en kremering, en annan vill tala om färgen på kistan vid begravningen.

Jane Österlinds doktorsavhandling i vårdvetenskap bygger på intervjuer med ett fyrtiotal vårdare och äldre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor