150 000 000

Publicerad

Så många i världen studerar vid universitet och högskolor. Talet har femfaldigats sedan 1970. En allt större andel av studenterna finns i Östasien och Latinamerika. Under 2000-talet har antalet studenter bara i Kina ökat med 19 procent per år.

År 2003 blev kvinnorna i majoritet vid högre utbildning globalt sett. Orsaken är främst den snabba ökningen av kvinnor vid lärosäten i arabvärlden och Östasien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor