Hjälm härmar hjärnans naturliga skydd

Publicerad
**Hjälm på glid**. Hjälmens ytterskal glider och tar upp lite av de roterande krafterna när huvudet träffar marken.
Bild: Per Thornéus

En ryttare som kastas av sin häst har oftast fart framåt, och träffar därför sällan marken rakt ovanifrån. Femton års forskning har nu resulterat i en ridhjälm särskilt anpassad för sneda islag. Tekniken efterliknar hur hjärnan skyddas naturligt.

Peter Halldin, forskare i biomekanik på Kungliga Tekniska högskolan, och neurokirurgen Hans von Holst vid Karolinska Institutet har med hjälp av simuleringsprogram utformat och testat hjälmen.

Vid ett snett slag med hög kraft kan hjärnan rotera och glida lite i hjärn- och ryggmärgsvätskan. Forskarna har därför konstruerat hjälmen i lager, med glidskikt mellan lagren. Hjälmen rör sig lite grand innanför ytterskalet, så som hjärnan kan göra innanför skallbenet. De roterande krafterna dämpas på så sätt och minskar den belastning som hjärnan utsätts för.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor